Glint Real Estate

Corporate Solutions

Bij Glint Real Estate zijn wij van mening dat huisvesting een toegevoegde waarde dient te hebben voor het optimaliseren van uw bedrijfsdoelstellingen. Onze werkzaamheden en adviezen dienen een substantiële bijdrage te leveren aan de optimalisatie van uw bedrijfsresultaten.

Hierbij brengen wij alle relevante aspecten voor uw bedrijf in kaart: strategisch vestigingsplaatsonderzoek en locatieanalyses, SWOT analyses en financiële modellen zullen worden geïntegreerd in een allesomvattend advies.

Aangezien wij onafhankelijk zijn van ontwikkelaars, beleggers en makelaars zijn wij bij uitstek geschikt om voor u de onderhandelingen bij aanhuur, wederhuur, onderhuur of verhuur te verzorgen. Daarbij verzorgen we onderhandelingen en besprekingen met alle relevante spelers: van huurder of verhuurder tot aan de overheid; van koop- of huurcontract tot en met de ruimtelijke procedures.

Glint Real Estate

Strategisch Advies

Het bepalen van een strategie in de vastgoedmarkt is een continue proces. Wij hebben een uitgebreid netwerk om u optimaal van dienst te zijn. Door het dynamische economische klimaat, de bestaande en steeds weer nieuwe regel- en wetgeving en de klimaat-uitdagingen worden ontwikkelaars, beleggers en gebruikers gedwongen hun strategisch beleid te monitoren, te herijken en zo nodig aan te passen. Economische en sociale veranderingen hebben invloed op de keuze voor nieuwe locatie, op het gebruik en de indeling van vastgoed en op de vraag naar m2.

GLINT Real Estate biedt u dienstverlening, die de gehele cyclus binnen de ontwikkeling van vastgoed omvat.

Glint Real Estate

Interim management

Glint Real Estate beschikt over een ruime ervaring, de vereiste kwaliteit en adequate professionaliteit om in speciale situaties tijdelijk leiderschap en support te bieden. Soms stapt een manager op, en heeft u dringend behoefte aan een bekwaam manager, die voor een bepaalde tijd de verantwoording neemt voor uw activiteiten gerelateerd aan vastgoed.

Wij leveren interim management voor u waarbij wij enerzijds als sparring partner optreden bij het zoeken naar de beste management oplossingen voor uw bedrijf en anderzijds leiderschap en professionaliteit uitstralen, waarbij de continuïteit centraal staat.